Saturday, April 24, 2010

46-11. රත්නමාලි ගාථා රත්නය -02

සංසාභිගං කේවල මෝහනා සං
සංනාහකං මාර රණේ විසේසං
සංසේවිතං දාසි මුදාර හා සං
සංහාර ධම්මං පණමේ සදාසං

No comments:

Post a Comment

මගේ සිතුවිලි ගැන ඔබේ සිතුවිලි

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...